Terug

Nakijken & beoordelen

Nakijken & beoordelen

Schriftelijke toetsen worden aan de hand van een vooraf vastgesteld antwoordmodel nagekeken. Hierbij kan de normering van de toets achteraf worden gewijzigd, bijvoorbeeld in geval van structurele onduidelijkheid over de vraagstelling onder studenten. De nakijktermijn is tien werkdagen. 

Beoordelingsformulieren uitklapper, klik om te openen

Voor overige toetsvormen (niet-schriftelijke toetsen) bestaan er bij BMW vijf verschillende beoordelingsformulieren voor: 

 1. een literatuurscriptie;
 2. een mondelinge presentatie;
 3. een poster; 
 4. samenwerkingsvaardigheden;
 5. een schriftelijk verslag.

Bij iedere formulier wordt er een korte beschrijving gegeven van de te beoordelen onderdelen die de docent vervolgens op een driepunts schaal kan scoren. Daarnaast wordt aan de beoordelaar gevraagd om de open velden bij elk onderdeel in te vullen om de score te onderbouwen en de student gerichte feedback te geven. 

Rubric schrijfopdrachten uitklapper, klik om te openen

De opleiding heeft twee verschillende rubrics ontwikkeld die worden gebruikt bij de beoordeling van het Researchproject (de scriptie en het praktisch werk). Deze kunnen digitaal worden ingevuld en zijn te vinden op deze website. De rubrics kunnen ook gebruikt worden voor schrijfproducten in andere cursussen.  

Cesuurinstellingen in TestVision uitklapper, klik om te openen

De opleiding verwacht dat je als examinator de instellingen voor het berekenen van het (eind)cijfer controleert en indien nodig aanpast. In TestVision is het nu mogelijk om te becijferen van 0 tot 10. Het is eventueel ook mogelijk de instellingen hier achteraf aan te passen. 

Instructies vind je in de handleiding TestVision van BMW

Vaststellen eindcijfer uitklapper, klik om te openen

Iedere cursus bestaat uit meerdere toetsmomenten (en mogelijk verschillende toetsvormen). Voor elk onderdeel moet minimaal een 4,0 gehaald worden om de cursus met een voldoende af te sluiten. Je kunt ervoor kiezen specifieke eisen te stellen aan deeltoetsen, zoals het behalen van minimaal een 5,0. De berekeningswijze van het eindcijfer wordt opgesteld door de examinator en dient in het blokboek te staan, waarmee het voorafgaand aan de cursus bekend is bij de studenten. 

Toetsinzage uitklapper, klik om te openen

Volgens OER-artikel 5.11 hebben studenten recht op inzage van hun toets, waarbij na afloop van de inzage de toetsvragen weer worden ingenomen. Bij een online inzage kan dit laatste problematisch zijn, omdat studenten potentieel screenshots kunnen maken van de opgaven. Toch heeft het sterk de voorkeur om studenten de kans te geven hun toets (online) in te zien. Hiervoor bestaat een aantal mogelijkheden, die door enkele cursussen reeds zijn gebruikt: 

 • Inzage via Testvision geven in eigen antwoorden en modelantwoorden. Hierbij kun je de studenten een formulier laten ondertekenen waarin zij verklaren geen antwoorden te kopiëren.
  - Voordeel: studenten kunnen goed zien wat er goed en fout was in hun eigen antwoorden.
  - Nadeel: alle vragen “liggen op straat”. 
 • Inzage via MS Teams waarbij je de toetsvragen en modelantwoorden algemeen bespreekt.
  - Voordeel: studenten krijgen inzicht in de gewenste antwoordvorm (mate van detail etc.).
  - Nadeel: alle vragen “liggen op straat” en studenten kunnen niet hun eigen antwoorden zien. 
 • Inzage via MS Teams met één op één bespreken van toetsvragen en eigen antwoorden.
  - Voordeel: studenten krijgen inzicht in de gewenste antwoordvorm (mate van detail etc.) en in hoeverre hun eigen antwoord daarvan afwijkt.
  - Nadeel: erg arbeidsintensief, dus alleen te doen met kleine groepen studenten. 
 • Inzage uitstellen tot er weer, in kleine groepen, fysiek onderwijs mogelijk is.
  - Voordeel: inzage kan plaatsvinden zonder dat de toetsvragen “op straat liggen”.
  - Nadeel: het is dan waarschijnlijk onduidelijk wanneer dit kan plaatsvinden.  
 • Studenten inzicht geven in welke onderwerpen zij goed en slecht scoorden.
  - Voordeel: student ontvangt een individuele feedforward.
  - Nadelen: student weet niet wat er goed of fout is gegaan, en mogelijk tijdsintensief (hoewel TestVision functies heeft waarmee deze data eenvoudig is uit te draaien). 

Wanneer je gebruik maakt van één van de opties waarbij toetsopgaven (potentieel) “op straat liggen” is het dus van belang deze vragen niet te gebruiken bij aankomende jaargangen. 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid